Ochrona własności intelektualnej w USA a system polski - od pomysłu do komercjalizacji wyników badań

Ochrona własności intelektualnej w USA, a system polski - dd pomysłu do komercjalizacji wyników badań. Teoria i praktyka