Podatki

Twoja firma w USA płaci podatki federalne, stanowe i lokalne. Struktura własności i forma prawna oraz lokalizacja firmy będą miały wpływ na rodzaje i wysokość należnych podatków. Przepisy podatkowe różnią się w zależności od lokalizacji i struktury firmy, dlatego aby dowiedzieć się, jakie zobowiązania podatkowe ma twoja firma, należy skontaktować się bezpośrednio z właściwymi urzędami stanowymi i lokalnymi. Najlepiej zrobić to, zanim ją zarejestrujesz i wybierzesz lokalizację. 

Aby twoja firma mogła płacić w USA podatki musisz uzyskać federalny i stanowy numer identyfikacji podatkowej. Twój stanowy identyfikator podatkowy i federalny numer identyfikacji podatkowej - znany również jako numer identyfikacyjny pracodawcy (Employer Identification Number EIN) - działają jak osobisty numer ubezpieczenia społecznego, ale dla Twojej firmy. 
 
Podatki stanowe i lokalne

Dwa najczęstsze podstawowe rodzaje podatków stanowych i lokalnych dla małych firm to podatki dochodowe (income tax) i podatki od zatrudnienia (employment tax).
Zobowiązania z tytułu podatku stanowego dochodowego zależą od struktury biznesowej. Na przykład spółki kapitałowe (corporations) są opodatkowane oddzielnie od ich właścicieli, podczas gdy osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (sole proprietorship) rozliczają podatek dochodowy z tej działalności jak z dochodów osobistych. 

Jeśli Twoja firma ma pracowników, będziesz odpowiedzialny za płacenie stanowych podatków od zatrudnienia. Różnią się one w zależności od stanu, ale często obejmują ubezpieczenie pracownicze, podatki od bezrobocia i ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy. W zależności od lokalizacji możesz być również odpowiedzialny za odprowadzania podatku dochodowego od pracowników (employment tax). Skontaktuj się z lokalnym organem podatkowym, aby dowiedzieć się, ile musisz potrącać i kiedy musisz odprowadzić podatek do właściwego stanowego organu podatkowego.

Podatki Federalne

Struktura i forma prawna firmy determinuje, jakie firma płaci podatki federalne i w jaki sposób się z nich rozlicza. Niektóre podatki wymagają bieżącego regulowanie w ciągu roku podatkowego, dlatego ważne jest, aby znać swoje zobowiązania podatkowe przed końcem roku podatkowego.
Upraszczając, jest pięć głównych rodzajów podatków biznesowych na poziomie federalnym:

•    Podatek dochodowy – Income tax
•    Podatek od samozatrudnienia – Self-employment tax
•    Szacowany podatek – Estimated tax
•    Podatek od pracodawcy – Employer tax
•    Akcyza – Excise tax

W przypadku każdej kategorii podatku od działalności gospodarczej mogą obowiązywać odrębne zasady, formularze i procedury. Skontaktuj się z Internal Revenue Service (IRS), aby dowiedzieć się, które podatki od działalności gospodarczej dotyczą twojej firmy i jak je rozliczać.
Jeśli Twoja firma ma pracowników, może być konieczne potrącanie podatków z ich wynagrodzeń. Federalne podatki od zatrudnienia obejmują: podatek dochodowy, ubezpieczenie społeczne i Medicare, ubezpieczenie na wypadek bezrobocia i podatek od samozatrudnienia. Sprawdź w IRS, jakie podatki masz potrącać.