Strategia wejścia

Strategia wejścia

Przeanalizuj różne scenariusze. Dla niektórych firm środkiem do osiągnięcia celów biznesowych w USA będzie zarejestrowanie tam amerykańskiej firmy lub wprowadzenie produktu na tamtejszy rynek w drodze umowy licencyjnej lub franchisingowej. Dla innych efektywniejszy będzie joint venture lub przejęcie udziałów w firmie amerykańskiej z potencjałem wzrostu. Realistyczne szacunki uwzględniające takie uwarunkowania jak: wysokość podatków, koszty zatrudnienia i dostępność wykwalifikowanych prawników, transport i logistyka, wsparcie ze strony lokalnych agencji rozwoju gospodarczego, czy prognozowany zwrot z inwestycji, determinują wybór optymalnej strategii wejścia na amerykański rynek.