ZNAKI TOWAROWE PATENTY

ZNAKI TOWAROWE PATENTY

Prawa autorskie, znaki towarowe i patenty stanowią aktywa firmy wymagające specjalnej ochrony na amerykańskim rynku. Amerykański Urząd ds. Patentów i Znaków Towarowych (United States Patent and Trademark Office) udziela praw wyłącznych na wynalazki oraz prowadzi rejestr znaków towarowych. W USA obowiązuje zasada first-to-file, co oznacza, że patent otrzymuje ten, kto pierwszy go zgłosi. Patenty są powszechnie stosowane i można opatentować prawie każde oryginalne rozwiązanie łącznie z oprogramowaniem komputerowym. Przed pierwszą sprzedażą czy zarejestrowaniem amerykańskiej spółki firma powinna złożyć wniosek o rejestrację znaku towarowego w USA. Podczas rozmów biznesowych powszechną praktyką jest podpisywanie umów o poufności (Non-Disclosure-Agreements).